O nás

Oddelenie kultúry:

 • zabezpečuje kultúrnu ponuku pre mesto Poprad s dôrazom na kvalitu umeleckých programov a ich umeleckú hodnotu,
 • zabezpečovaním kvalitnej kultúry vplýva na rozvoj intelektuálnej, emocionálnej, morálnej, duchovnej a kultúrnej úrovne obyvateľov,
 • vytvára a zachováva kultúrne tradície,
 • vyrovnáva ponuku medzi komerčnou a nekomerčnou sférou kultúry,
 • vytvára cielenú kultúrnu stratégiu zabezpečujúcu umelecký rast diváka, priestor pre nekomerčné a alternatívne umelecké smery a rozvoj multikultúrnej spoločnosti,
 • realizuje a zabezpečuje kultúrne programy pre verejnosť, aj v spolupráci s kultúrnymi, vzdelávacími a inými inštitúciami,
 • vykonáva kontrolnú činnosť v zmysle zákona č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach,
 • spolupracuje pri ochrane kultúrnych pamiatok v rozsahu osobitných predpisov,
 • priebežne zabezpečuje a usmerňuje kultúrnu činnosť v kluboch dôchodcov v meste,
 • koordinuje a predkladá orgánom mesta ročný plán kultúrnych činností v meste,
 • spolupracuje s občianskymi združeniami, obcami, politickými  stranami,    právnickými a fyzickými osobami, ktoré pôsobia v oblasti miestnej kultúry a organizuje miestne kultúrne aktivity.

Vedúca oddelenia:
Mgr. Ivana Piataková

Dom kultúry, Štefániková 99/72, 058 01 Poprad

tel.: 052/428 19 33

mail: ivana.piatakova@msupoprad.sk

Zostaň informovaný o našich novinkách

Prihlás sa do nášho newslettra a budeme ti zasielať novinky priamo na e-mail.